Alfred und Ulrich Lindemann

Gästebuch

Zugriffszähler

Home
zurück
weiter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeche Sterkrade um 1920

Zeche Sterkrade um 1950

Zeche Sterkrade um 1960

Zeche Sterkrade um 1980

 

Zeche Sterkrade bei der Teufe

im Jahre 1991

Luftaufnahme der Zeche Sterkrade

im Jahre 1980

Zeche Sterkrade

Gesundheitshaus 1960

Zeche Sterkrade

Ausbildungswerkstatt 1965

Zeche Sterkrade

Steigermannschaft 1955

Zeche Sterkrade

Steigermannschaft 1960